TaEl-vakuutus päättyy

Taiteilijoiden ja erityisryhmien TaEl-eläkevakuutus päättyy vuoden 2006 lopussa. 1.1.2007 astuu voimaan Työntekijäin Eläkelaki TyEl, joka vaikuttaa esiintyjiin lähinnä suuremman vakuutusmaksun osalta. PALKKA.EU hoitaa kaikki vakuutuksiin liittyvät järjestelyt, mutta esiintyjän on huomioitava asia hinnoitellessaan tulevia esiintymisiään. Tarkka vakuutusmaksu selviää vasta vuodenvaihteen jälkeen, mutta hinnan nousu lienee n. 3%-yksikön tasoa.