Uudistuksia toimeksiantolomakkeeseen

Toimeksiantolomaketta on muutettu vastaamaan palvelun käyttäjien uusia tarpeita. Lomakkeella on nyt mahdollisuus ilmoittaa työtuntimäärä mm. säännöllisen työaikaan perustuvan palkanmaksun mahdollistamiseksi. Tämän johdosta lomakkeen kenttien sijainnit ovat muuttuneet hieman.