MATKAREITTI


Matkareitti on annettava etapeittain ja ajankohdittain. Yksi etappi on väli, joka kuljetaan työtehtävien suorittamiseksi ilman, että työtehtävää suoritetaan tällä välillä. Toisin sanoen etappi on esimerkiksi matka työhuoneelta varastolle, toinen etappi varastolta työn suorituspaikalle jne. Annettujen osoitteiden välit hyväksytään lyhintä reittiä pitkin.
Etappi 1
Lähtöaika:
Saapumisaika:
Etappi 2
Lähtöaika:
Saapumisaika:
VINKKI: Myöhempien etappien päivämäärää ei tarvitse korjata oikeaksi, jos se on sama kuin aikaisemman etapin päivä.
Etappi 3
Lähtöaika:
Saapumisaika:
Etappi 4
Lähtöaika:
Saapumisaika:
Etappi 5
Lähtöaika:
Saapumisaika:
Etappi 6
Lähtöaika:
Saapumisaika:
Etappi 7
Lähtöaika:
Saapumisaika:
Etappi 8
Lähtöaika:
Saapumisaika:
Vakuutan tiedot oikeiksi ja hyväksyn palvelun ehdot:
Vakuutan tähän matkalaskuun merkityt tiedot oikeiksi ja olen vastuussa kaikista mahdollisista seuraamuksista tätä matkalaskua koskien. Lähettämäni matkalasku on virallinen asiakirja mm. Verohallinnolle.
Tällä matkalaskulomakkeella matkalaskun kirjoittaja valtuuttaa PALKKA.EU:n maksamaan PALKKA.EU-palvelua käyttäen laskutetusta työkorvauspalkkiosta osuuden verovapaana matkakustannusten korvauksena ilmoittamalleen tilille.
Matkalaskun kirjoittajan tunnistautuminen on todennettu yksilöllisellä salasanalla, jonka matkalaskun kirjoittaja on velvollinen pitämään vain omassa tiedossaan. Mikäli salasana unohtuu tai joutuu vääriin käsiin, matkalaskun kirjoittaja on velvollinen ilmoittamaan siitä PALKKA.EU:lle ja saa halutessaan uuden salasanan.