Matkakorvaukset ja palkan määrä:


Kulut oman auton käytöstä voidaan korvata matkalaskua vastaan, jonka voit täyttää täällä. Päivärahoja maksetaan toimeksiannollasi antamiesi työaikojen puitteissa automaattisesti niiden saantiedellytysten täyttyessä.

Kulut junalipuista, hotellilaskuista tms. korvataan, kun toimitat alkuperäiset tositteet postitse. Mainitse toimeksiantolomakkeella, mikäli tällaisia tositteita on tulossa. Palkanmaksu onnistuu aikaisintaan tositteiden saavuttua.

Matkakorvaukset vähentävät laskutettavaa kokonaishintaa, joten ilmoita aina toimeksiannon "Laskutettava summa" -kohdassa laskun veroton kokonaishinta kaikkine lisineen ja korvauksineen. Työn ollessa arvonlisäverollista myyntiä veron määrä lisätään aina laskun summaan (valitse tällöin lomakkeella "ALV lisätään summaan").

Työstä työntekijälle maksettavan korvauksen on oltava palkkaa, eikä siitä mitään osaa saa maksaa verovapaina korvauksina. Määrittely rajaa esim. matkakorvausten maksamista, vaikkei ehdotonta euro- tai prosenttimääräistä rajaa olekaan määritelty. Tämän vuoksi matkakorvausten kohdalla on käytettävä harkintaa siinä, miten suuri osa laskutetusta summasta voidaan maksaa korvauksina. Yleisenä ohjeena voitaneen esittää, että ilman pätevää perustetta kulukorvausten määrä ei voi ylittää verollista ansiota. Mikäli haluat saada suuremman osan ansiostasi verovapaana, voit vaatia lisävähennystä verotuksessasi.

Takaisin ...