Näin korvaus tekemästäsi työstä jakautuu


Kun työsuorituksesi tilannut asiakas maksaa laskunsa, alkaa rahan jakautuminen useille tahoille.
Vaikka sinä olet päähenkilö, palkkion tilillesi ilmestyttyä saatat kokea joutuneesi altavastaajaksi.

Mutta ei hätää, suuri osa tilillesi ilmestymättömistä euroista on tallessa, lakisääteisesti korvamerkittynä omaa myöhempää käyttöäsi tai turvaasi varten.Stacks Image 86
VAIHE 1. Lasku asiakkaalle


Työstäsi on sovittu korvaus, jonka tilaaja (työsi käyttäjä) maksaa hänelle osoitettua laskua vastaan.

Tilanteesta riippuen asiakasta laskuttaa Palkka.eu tai välittäjätaho, kuten vuokratyöyritys tai ohjelmatoimisto.

Stacks Image 149
VAIHE 2 A. Työsuorituksen välittäjäyritys


Välittäjäyritys (esim. ohjelmatoimisto) laskuttaa asiakasta ja pidättää oman komissionsa.

PALKKA.EU lähettää työstäsi laskun välittäjäyritykselle jäljelle jääneen osuuden suuruisena.

Välittäjäyritys kattaa osuudellaan mm. seuraavat kulut:

- Työnvälittäjän palkka
- Markkinointikulut: julisteet, demolevyt, puhelinkulut, web-ylläpito, käynnit asiakkaan luona, mediailmoittelu
- Välittäjäyrityksen ja edustamiensa tekijöiden brandmaking
- Luototus ja riskinkanto

Eli monia kulueriä, jotka työntekijä ilman välittäjää joutuisi maksamaan itse.
Stacks Image 207
VAIHE 2 B. Ei välittäjäyrityksen osuutta


Olet myynyt työsuorituksesi suoraan asiakkaalle. Koko asiakkaan maksama summa on käytettävissäsi. Tämän summan Palkka.eu laskuttaa asiakkaalta.

Huomaa:

Vaikka tällä menetelmällä saat tilillesi suuremman palkkion, otathan huomioon, että mahdolliset verotukseen liittämäsi kulutositteet (mm. web-sivuista, postituksista ja mediailmoituksistasi) vähentävät vain verotettavaa tuloasi, mutta eivät palkan sivukuluja, jotka erotetaan laskutetusta summasta jo ennen palkanmaksua.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että välittäjäyrityksen perimän komission osuus pienenee vertailtaessa verotuksen jälkeisiä lopullisia nettopalkka-osuuksiasi.


Stacks Image 226
VAIHE 3. PALKKA.EU


Palkka.eu laskuttaa ilmoituksesi mukaisen summan asiakkaalta tai välittäjäyritykseltäsi, tilittää verot, eläkkeet, vakuutukset ja lakisääteiset maksut viranomaisille, suorittaa palkanlaskennan ja -jaon, laatii palkkanauhat, maksaa palkkiot työntekijöille ja lähettää säännöllisesti ilmoitukset maksuista verohallinnolle, eläkelaitokselle ja vakuutusyhtiöön.

Henkilötyön lisäksi Palkka.eu -komissiosta maksetaan mm. seuraavia kuluja:

- Tulostus, kuoritus ja postitus
- Pankkipalvelumaksut
- Viranomaisjärjestelmien käyttöoikeusmaksut
- Web-palvelut ja sähköisen asioinnin mahdollistavat järjestelmät ylläpitoineen

Palkka.eu -palvelut on pystytty puristamaan työntekijälle edullisiksi, koska:

a) toimitilojen osalta toimimme säästäväisesti
b) atk-järjestelmien osalta toimimme kustannustehokkaasti
c) vankka kokemus ja tietämys alasta vähentää ulkopuolisen konsultoinnin tarvetta
d) sähköpostitse tapahtuvat tiedustelut ja asiointi mahdollistavat työaikojen sovittamiset ja näin vähentävät henkilökunnan tarvetta
e) toimintamme on tarkasti määräysten mukaista, mikä pitää riskit pieninä.

Stacks Image 249
VAIHE 4. Palkan sivukulut


Palkan sivukuluihin kuuluvat eläkemaksut, sosiaaliturvamaksu ja mm. tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Työeläkemaksu TyEL on selvästi suurin erä sivukuluissa. Se, kuten muutkin sivukulut, määräytyy palkkiosi suuruuden perusteella ja siirtyy kartuttamaan vanhuuseläke"tiliäsi".

Jokaisesta palkkionmaksusta tilitetään pieni osuus vakuutusmaksuina esim. tapaturman tai työttömyyden varalle.

Vanhuuseläkkeesi koostuu useasta osasta:

a) kansaneläkkeestä, joka on kaikille samansuuruinen
b) työeläkkeestä, jota kartutat jokaisen palkkionmaksun yhteydessä lakisääteisesti perittävillä TyEL-maksuilla
c) vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta,
- joka täydentää eläketurvaasi
- jolle voit määrätä edunsaajan
- jolle annetaan laaja verovähennyshyöty
- jonka voit hankkia pankistasi tai vakuutusyhtiöstäsi


Vaikka sinut on lakisääteisesti tapaturmavakuutettu työssä ollessasi, kotivakuutukseen liitettävän täysajan tapaturmavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa.


Stacks Image 278
VAIHE 5. Verollinen ansio ja nettoansio


Osuus, josta vaiheiden 2-4 mukaiset erät on vähennetty, on verollinen ansiosi. Se muodostuu erikseen vielä peruspalkasta, lisistä ja lomakorvauksesta. Lyhytaikaisille työsuorituksille tyypilliseen tapaan lomakorvaus on aina mukana verollisessa ansiossasi.

Ennakonpidätyksestä:

Verollisesta ansiostasi PALKKA.EU pidättää verokorttisi mukaisesti ennakonpidätyksen ja toimittaa sen verottajalle "säilytykseen" verotuksen valmistumista odottamaan. Huomaa, että ennakonpidätys ei ole vahvistettu "veronmaksusi", vaan toistaiseksi sinun rahaasi, mutta se on verottajalla "takavarikoituna". Verotusta valmistellessaan verottaja laskee yhteen vuotuiset tulosi, vähentää ilmoittamasi vähennettävät kulut (tositteet elinkeinosi kuluista, vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ym.) ja lukee taulukosta maksuun pantavan veron suuruuden sinun tuloillesi. Jos vuoden aikana "takavarikoituja" ennakonpidätyksiä on liikaa, saat veronpalautusta, ja jos liian vähän, maksat "mätkyjä".

Verollisesta ansiosta vähennetään myös työntekijän osuudet TyEL-eläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta.

Jäljelle jäänyt osuus on nettopalkkiosi, joka maksetaan tilillesi.


Huomaa:

Jos Palkka.eu on maksanut työmatkasta aiheutuneita kuluja, esim. päivärahoja tai junalippukorvauksia, verollinen ansiosi on pienempi. Kun verollinen ansiosi pienenee, myös ennakonpidätys ja TyEL- sekä tyött.vak.maksupidätys pienenevät, jolloin nettopalkkiosi matkakulukorvauksineen on suurempi kuin ilman matkakulukorvausta suoritettu palkkiotilitys.