Työehtosopimuksista


Työehtosopimus määrittelee työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia, työaikaa, työhönottoa ja irtisanomista, toimintaa sairauden sattuessa, palkan määrää ja lomanmääräytymistä. Kaikki työehtosopimukset eivät ole yleissitovia, mutta jos tiettyyn työhön on olemassa yleissitova työehtosopimus, sitä on noudatettava. Palkka.eu -palvelua käyttävä työntekijä on aina käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen piirissä, eli menettely on sama kuin esim. vuokratyössä.

Työstä maksettavan palkan täytyy olla vähintään yleissitovan työehtosopimuksen mukainen minimipalkka, mikäli kyseiseen työhön on sellainen vahvistettu.

Lista yleissitovista työehtosopimuksista löytyy esimerkiksi täältä: www.yrittajat.fi/fi-FI/tyonantajanabc/tyoehtosopimukset

Mikäli alalle ei ole voimassaolevaa yleissitovaa työehtosopimusta, palkan on lain mukaan oltava "tavanomainen ja kohtuullinen" (Työsopimuslaki 26.1.2001/55 10§).

Tavallisesti työsopimuksessa sovitaan, mitä työehtosopimusta noudatetaan. Mikäli asiasta ei sovittu työsopimuksessa, osapuolten täytyy muulla tavoin varmistaa, että mahdollisen yleissitovan sopimuksen edellytykset täyttyvät. Palkka.eu ei ole vastuussa toiminnan oikeellisuudesta.

Takaisin ...