Mitä Palkka.eu ratkaisee?


Palkka.eu hoitaa kaikki määräaikaisten ja erillissopimuksilla suoritettujen työsuoritusten palkkahallintoon liittyvät toimet luotettavasti, asiantuntevasti, vuosien kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla. Sinulle kokemuksemme tarkoittaa asioinnin helppoutta, yksinkertaisuutta ja nopeutta. Lyhytaikaisten palkkatoimeksiantosuhteiden muututtua YEL-vakuutuksen piiriin Palkka.eu palvelee 1.1.2018 alkaen vain sopimusasiakkaitaan (palkkataso yli ~8500€/v). Halutessasi liittyä sopimusasiakkaaksi ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse.

Työntekijänä voit toimia yrittäjämäisesti oman osaamisesi ydinalueella, kokonaan ilman kirjanpidon, eläke- ja vakuutusasioiden tai viranomaisilmoitusten hoitovelvoitteita. Olet toimeksiannon ajan Palkka.eu:n palkansaajana, eikä sosiaaliturvasi muutu yllättäen yrittäjää koskevaksi. Työttömyyskassojen laskeman työssäoloehdon kertyminen riippuu siitä, onko kyseessä työsuhde vai toimeksiantosuhde. Palkka.eu:n maksaessa palkan työnantajan puolesta kyseessä on aina työssäoloehtoa kerryttävä palkanmaksu. Laajastikin itsensä työllistävät ammatinharjoittajat ovat mm. saaneet soviteltua työttömyyspäivärahaa. *1

Työnantajana voit ohjata yhden tai useamman työntekijäsi kertaluonteiset tai säännölliset palkkatapahtumat Palkka.eu:lle. Työsuoritukset maksat helposti laskulla, kuten vuokratyövoimaa käyttäessäsi, mutta huomattavasti edullisemmin. Jopa säännöllisissä kuukausipalkkatapahtumissa Palkka.eu on hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto käyttäjäyrityksen omalle tilitoimistolle palkkakirjanpitoineen. Pyydä tarjous!

Palkka.eu on pyritty kehittämään käyttäjälleen mahdollisimman kevyeksi ja yksinkertaiseksi: Käyttäjä sitoutuu vain yksittäiseen tapahtumaan kerrallaan ja voi maksutta lopettaa käytön milloin tahansa. Palvelussa ei ole rekisteröitymistä käyttäjätunnuksineen, aloitus-, kuukausi- tai vuosimaksuja eikä irtisanomisaikoja. Toimeksiantosuhde työntekijän ja Palkka.eu:n välillä päättyy automaattisesti työtehtävän suorituksen jälkeen, ja alkaa taas uudelleen uuden toimeksiannon myötä.

 

Palkanmaksun aikataulu


Palkanmaksutapahtumia hoidetaan vähintään kahdesti viikossa, ja palkanmaksu tapahtuu normaalisti 3 arkipäivän kuluessa siitä, kun tilaaja on maksanut laskun. Ennakkotilitysmenettelyssä palkka maksetaan tilille 3 arkipäivän kuluessa siitä, kun laskutustoimeksianto on jätetty.
Edellytyksenä em. maksuajoille on, että kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot on toimitettu ajoissa, ennen palkan maksamista, Palkka.eu:lle.


 

Palkkatodistukset


Palkkatodistus kertoo selkeästi, mitä työtä palkka koskee, erittelyt palkasta, muista korvauksista sekä niistä tehdyistä vähennyksistä.
Palkkatodistukset toimitetaan aina pyydettäessä. Palveluhintaan kuuluu yksi toimitus / vuosi.


 

Ennakkotilitysmenettely


Palkansaajalla on mahdollisuus saada palkkatilitys lähes välittömästi työsuorituksen jälkeen, ennen kuin työn tilaaja on maksanut laskua Palkka.eu:lle. Palvelu on maksullinen. Mikäli Palkka.eu ei saa suoritusta ko. laskusta 2 kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun päivämäärästä, palkansaaja on velvollinen palauttamaan saamansa ennakkotilityksen kokonaisuudessaan Palkka.eu:lle.


 

Verottomat kustannusten korvaukset


Palkka.eu maksaa alkuperäisiä tositteita vastaan työsuorituksen ajankohtana tehdyt siihen kiinteästi liittyvät taksikulut, junaliput, autovuokralaskut ym. sekä oman auton käyttäjän kirjoittaman matkalaskun, mikäli sen tiedoissa ei ole puutteita. Tämän lisäksi voidaan maksaa verottomia päivärahoja, mikäli päivärahan saannin edellytykset täyttyvät. Nämä toimitukset kuuluvat palvelun hintaan.
*1 Yritystoiminnan laajuus ja työmarkkinoilla olo tutkitaan TE-toimistossa. Palkka.eu ei ole työnantaja-asemassa mm. puuttuvan direktio-oikeuden vuoksi. Palkansaaja voi kuitenkin olla työsuhteinen työntekijä, jos työtä tehdään työnantajan lukuun.
Plussat

Plussat

työntekijälle

  • Korvaus työstä äärimmäisellä helppoudella
  • Ei kirjanpitovelvollisuutta ja paperitöitä
  • Työntekijän sosiaaliturva säilyy
  • Voit olla oikea yrittäjä ilman omaa yritystä !
 

Plussat

työnantajalle

  • Ei palkanmaksun aiheuttamaa hallinnon lisätyötä
  • Kaikki työn teettämisen kustannukset yhdellä laskulla
  • Työpanoksen tilapäinen lisääminen on vaivatonta
  • Vakituisissakin palkanmaksuissa luultavasti edullisempi kuin tilitoimistonne