1. PALKKA.EU -palvelun tuottaa Suomen Palkka.eu (Arborett Oy Y 2175163-9) ja Metropole Art TMI (Y 1446663-7).

2. Palkka.eu sitoutuu laskuttamaan työsuorituksesta sovitun korvauksen tilaajalta sekä suorittamaan palkkioiden tai työkorvausten välittämisen toimeksiannon antajan nimeämille työnsuorittajille, kun lasku on maksettu Suomen Palkka.eu:lle. Palkka.eu:llä on oikeus jättää toimeksianto käsittelemättä, mikäli siitä ilmoitetaan toimeksiannon antajalle kohtuullisen ajan kuluessa toimeksiannon jättämisestä. Johtuen lomakkeiden automaattisesta käsittelystä oleellisia puutteita sisältävät toimeksiannot jäävät automaattisesti käsittelemättä, eikä siitä erikseen tarvitse ilmoittaa toimeksiannon antajalle.
Metropole Art TMI sitoutuu hoitamaan työnantajavelvoitteet viranomaisille siten, että palkkion- tai työkorvauksen saajan oikeudet täyttyvät.
Palkka.eu ja palvelun käyttäjä voivat keskeyttää toimeksiannon niin kauan, kun toimeksiannon perusteella toimitettua laskua ei ole suoritettu Palkka.eu:lle. Tällaisesta keskeyttämisestä ei korvata toiselle osapuolelle kuluja.

3. Palvelun käyttäjä myöntää toimeksiannon antaessaan vastuuvapauden Suomen Palkka.eu:n tai Metropole Art:n työnantaja-asemasta. Suomen Palkka.eu tai Metropole Art eivät ole työnantaja-asemassa, vaan työnantaja-työntekijä -suhde on palvelun käyttäjän nimeämien työnsuorittajien ja tilaajan välinen. Suomen Palkka.eu tai Metropole Art ei ole työnantaja-asemassa, eikä sillä ole määräysvaltaa työn tekemiseen, joten Suomen Palkka.eu ja Metropole Art toimivat vain tilitoimiston kaltaisina rahaliikenteen välittäjinä.

4. Palvelun käyttäjä huolehtii siitä, että viranomaismääräykset ja työehtosopimusten velvoitteet mm. palkan määrästä täyttyvät. Toimeksianto, joka ei täytä tes-velvoitteita, voidaan jättää käsittelemättä, eikä siitä erikseen tarvitse ilmoittaa toimeksiannon antajalle.

5. Palvelun käyttäjä sitoutuu toimeksiannossa antamaan oikeat tiedot ja koko menettelyn ajan vastaa täysin sen sisällön oikeellisuudesta. Palvelun käyttäjä sitoutuu toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot ja tositteet (verokortit, palkansaajan perustiedot, kulutositteet ym.) alkuperäisinä ja oikeellisina ajoissa Palkka.eu:lle. Palvelun käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista laskun perimiskuluista ja muista satunnaiseristä, ja Suomen Palkka.eu tai Metropole Art saa periä takaisin maksamansa erät palvelun käyttäjän osuudesta myös palkanmaksun jälkeen. Mikäli Suomen Palkka.eu tai Metropole Art vastaanottaa palkansaajan verokortin tai perustiedot yli 30 vrk kuluttua laskun lähetyspäivästä, lähettäjän on oltava tehnyt merkintä verkokorttiin, josta käy ilmi, mitä työsuoritusta (nimike ja pvm) varten ko. verokortti on toimitettu. Merkinnän puuttuessa Suomen Palkka.eu tai Metropole Art eivät vastaa palkanmaksun viivästymisestä.

6. Suomen Palkka.eu ja Metropole Art pidättävät itselleen oikeuden olla maksamatta palkkioita tai työkorvauksia ennakkotilitysmenettelyllä, mikäli katsovat sen aiheelliseksi. Palvelun käyttäjällä on aina velvollisuus saamansa ennakkotilityssumman ja ennakonpidätyksen palauttamiseen, mikäli toimeksiannon perusteella asiakkaalle toimitettua laskua ei ole maksettu Suomen Palkka.eu:lle kahden kuukauden kuluessa alkuperäisen laskun lähetyspäiväyksestä. Suomen Palkka.eu ja Metropole Art käyttävät perintäpalveluja avoimen saatavansa tilityksen nopeuttamiseksi. Suomen Palkka.eu:lla ja Metropole Art:lla on oikeus periä palvelun käyttäjältä ennakkotilityssumma ja ennakonpidätys viiden vuoden ajan alkuperäisen laskun lähetyspäiväyksestä.

7. Suomen Palkka.eu ja Metropole Art ovat vahingonkorvausvelvollisia vain perimänsä provision osalta.

8. Palvelun käyttäjän on ilmoitettava ensi tilassa seikoista, joiden vuoksi voidaan olettaa tai epäillä, että tilaajalla / maksajalla on reklamoitavaa tai vaatimuksia työsuoritusta, työnsuorittajien toimintaa, aiheutettua vahinkoa tai muuta vastaavaa koskien. Suomen Palkka.eu tai Metropole Art voi harkintansa mukaan jättää toimeksiannon käsittelemättä ilman vahingonkorvausvelvollisuutta. Erityisesti on huomattava, että Suomen Palkka.eu tai Metropole Art eivät ole missään vaiheessa olleet työnantaja-asemassa.

9. Tämän palvelun käytöstä aiheutuneet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, asia käsitellään Helsingin alioikeudessa.